Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 25 november
25 november
Vladyko Joan
Catherina van AlexandriŽ

Eveneens op deze dag:
Teruggave Tempelgang
Petrus van AlexandriŽ
Clemens van Rome


boxen

Catherina van AlexandriŽ

 

 

Catherina was de dochter van Koning Constus. Na de dood van haar vader leefde ze met haar moeder in AlexandriŽ. Haar moeder was in het geheim een Christen, die, met behulp en op aanraden van haar geestelijk vader, Catherina tot het Christelijk Geloof bracht. In een droombeeld ontving Catherina een ring van de Heer Jezus Zelf als teken van haar verloving met Hem. Tot op de dag van heden blijft de ring aan haar vinger. Catherina werd door God met vele gaven begiftigd en grondig onderricht in de Griekse filosofie, medicijnen, retoriek en logica. Bovendien viel zij op door haar buitengewone, lichamelijke schoonheid. Toen de uiterst onrechtvaardige Keizer Maxentius offeranden opdroeg aan de afgoden en ook anderen verplichtte hetzelfde te doen, kwam Catherina met de keizer in conflict en veroordeelde zijn goddeloze vergissingen. De keizer, die bemerkte dat zij hem in wijsheid en kennis ruimschoots overtrof, ontbood 50 wijze mannen om met haar te debatteren over geloofszaken en haar te beschamen. Catherina was hen echter te slim af en vernederde hen.
De keizer beval, ziedend van woede, deze wijsgeren te verbranden, maar door het gebed van Catherina bekeerden deze wijzen zich tot het Christendom en noemden ze zichzelf Christenen, vooraleer ze terechtgesteld werden. Catherina werd gevangen genomen, maar ook daar slaagde ze er in mensen tot het Ware Geloof te brengen. De keizerlijke bevelhebber Porfyrius, Keizerin Augusta-Vasilissa zelf en 200 soldaten werden allen Christenen en werden omwille van hun geloof gemarteld.
Toen Catherina gefolterd werd, verscheen haar een engel van God, die het wiel vernietigde, waarop de maagd vastgebonden lag. Nadien verscheen de Heer Jezus Zelf om haar te troosten. Na vele martelingen werd Catherina op 24 november 310 onthoofd, ze was 18 jaar oud. Er vloeide melk uit haar lichaam, i.p.v. bloed.
Haar wonderwerkende relieken rusten op de Berg SinaÔ.

 

 

Troparion t.5

 

Door de zonnestralen van uw deugden * hebt gij de ongelovige wijzen verlicht * en zoals de volle maan het duister verdrijft, * hebt gij het duister der onwetendheid te niet gedaan. * Gij hebt de keizerin en zelfs uw beulen bekeerd, * door God Uitverkoren Bruid Catherina. * Nu zijt gij in het Paleis van Christus, * de Schoonste Bruidegom, * Die u getooid heeft met de overwinningskrans. * Bid tezamen met de Engelen ** voor ons, die uw gedachtenis vieren.

 

 

Kondakion t.2

 

God wekt ons op tot liefde voor Zijn Martelaren. * Laat ons dan nu opgaan tot de heilige dans * ter ere van de zo wijze Catherina, * die in haar foltering Christus verkondigde, * waardoor zij de slang vertreden heeft ** en de wijsheid der geleerden beschaamd heeft doen staan.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden