Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Ayacucho
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Weeshuis > Archief > Nieuwsbrief 09 april 2006 - dit is pag 1 | ga naar pag 2

Go to MP3player

Nieuws uit Peru

Beste vrienden,

Het is al weer een tijdje geleden dat er nieuws uit het verre land van de Andes in uw brievenbus is gevallen. Dit is niet te wijten aan slechte wil, maar eerder aan gebrek aan tijd, spanning en ...verdriet. Er is veel gebeurd, en stormen hebben geraasd over de wijde oceaan en scheerden laag over ons tehuis op de heuveltop van Yanama.

En tot mijn vreugde kan ik nu met een gerust geweten zeggen dat het nog nooit zo goed is geweest als nu in Yanama. De kinderen, die er verblijven, zijn gelukkig, goed verzorgd, goed begeleid, netjes gekleed, met een rijke en afgewisselde voeding. Nooit is de berg zo groen geweest, nooit hebben we zoveel cavia’s gehad, en de geiten geven nu “wel” melk, wat ze vroeger “weigerden” te doen!!!!

Zijn er kinderen, waar we niet langer kunnen voor zorgen, tot mijn grote spijt en verdriet, andere kinderen hebben de lege plaatsen ingenomen, en kinderen die het echt van node hebben. Tevens is, dank zij de goede zorgen van Hendrik, een halve container naar Peru opgestuurd, bevattend nieuwe kledij, van “DE LIJN” verkregen. Daarnaast ook nog potten en pannen, die de vereiste maten hebben om de grote groep van voedsel te voorzien. Eindelijk zijn dan ook nog de beertjes en andere knuffels aangeland op de plaats, waar ze voor bestemd waren: de verrukte kinderhanden in Ayacucho. Voor het vervoer stond de stad NIEUWPOORT in.

Naast de Clubes de Madres, ontvingen tevens de dorpelingen van Casaorcco en Chupas van de rijke overvloed van trainingspakken en regenvesten. Orlando zorgt ervoor dat ook die mensen, die meestal worden over het hoofd gezien niet vergeten worden, en dat zijn de “ouden van dagen”, die bedelend langs de straten pogen hun dagelijks rantsoen bijeen te garen. Door de hulp van de dienares Gods Christienne konden de geiten ondergebracht worden in een echte stal. Door de hongermalen in de school IMMACULATA van De Panne konden de hongerige monden van de kinderen in het weeshuis voor een maand gevuld worden en daarnaast kon nog, mede dank zij andere hulp, de eerste koe aangekocht worden. En die is hoogzwanger.

Ook de Gemeenteschool van LOMBARDSIJDE liet zich niet onbetuigd, en dank zij de modeshow konden dit jaar ook weer de zo belangrijke schoolbenodigdheden aangekocht worden. Ik laat nu het woord aan Bert, die op ontdekkingsreis is geweest in het voor hem onbekende land.

 

 

 

 

 

 

 

Een wonderlijke plaats in Peru

Verslag van een reis naar Peru

(16 november - 1 december 2005)

Jeugdherinneringen

Peru? Het land was mij niet onbekend. Uit mijn jeugd herinner ik mij allereerst de Broederlijk Delen-getuigenissen, in die tijd nog hedendaags geïllustreerd met klikkende dia’s: krottenwijken vol schamele hutten, waarin kinderen samenhokten, die geen school konden lopen, maar zich bekwaamden in het plooien van ijzerdraad tot autootjes, fietsen en moto’s. Kunstwerkjes, die ze later voor (te) weinig geld verkochten op de straatmarkten, als curiosa aan Westerse toeristen. Of hoe armoede mensen noopt tot creativiteit. Ook waren er de berichten in het TV-journaal over “Het Lichtende Pad” of de “Sendero Luminoso”, een guerilla-beweging, die in de jaren ’80 de Peruaanse regering en het land probeerde te destabiliseren. Regelmatig doken er beelden op van gruweldaden, waarbij de bevolking als pasmunt werd gebruikt. Uitvalsbasis en centrum van deze duistere “bevrijdingsstrijd” was de stad Ayacucho in het Andesgebergte. Als kind had ik geen idee van de gruwel, die in volkomen willekeur regeerde. Maar de naam ‘Lichtend Pad’ bleef, tot op de dag van vandaag, een synoniem van donkere angst.

Toch is mijn herinnering niet uitsluitend negatief gekleurd. Naast de armoede en repressie, kan ik mij ook optimistischer beelden voor de geest halen. Waren het reisbrochures, documentaires of toch ook de diareeksen van Broederlijk Delen? Ik weet het niet, maar ondanks de ellende bleef, doorheen de jaren, de natuur van dat verre land in mijn verbeelding onaangetast en ongerept. De Peruvianen bleven mij lachend aankijken, gekleed in felle gekleurde hemden of rokken. Hun haren waren steeds gitzwart, de hoedjes op hun hoofd anders en hun ogen straalden. Hun leven leek me één avontuurlijke uitdaging, dat ik echt ontdekte in ‘De Tamme Tumi’, album 99 uit de reeks van de Belgische striphelden ‘Suske en Wiske’. Bergmassieven met toppen, die tot in de wolken reikten, spuwende lama’s, de inlandse gebruiken en tradities…

Pas nu, bij het uitschrijven van dit verslag, merk ik hoe, haast ongemerkt, negatieve en positieve indrukken zich lieten samen weven tot een typisch Peruaans wandtapijt, waarbij onmacht en kans zich, als schering en inslag, manifesteerden. Wist ik veel dat deze herinneringen, onbewust opgeslagen in mijn geheugen, ooit zouden werkelijkheid worden…

De afreis naar Peru

Nooit kon ik vermoeden (maar o zo vaak stiekem wel gehoopt!) dat, op een dag, dit verre land mijn reisdoel zou worden. Niet alleen, omdat de afstand onoverbrugbaar groot leek, maar ook omdat ik, eerlijk gezegd, niet echt zo gebrand ben om op mijn eentje mijn horizon, letterlijk, te verleggen en mijn leefwereld ingrijpend te veranderen. En dat het dan toch gebeurde (zelfs via het Orthodoxe geloof!) is mij nog steeds een raadsel. Of is ‘wonder’ hier een passender woord?

In september 2004 leerde ik Vader Thomas kennen, abt van het kleine Orthodoxe Klooster in Pervijze. Uit gesprekken met hem en enkele parochianen bleek dat hij -met de monniken- de verantwoordelijkheid draagt van een jeugdproject in… Ayacucho. Van hem kreeg ik de uitnodiging om, met hem en Vader Joan, een aantal weken in het weeshuis op de Yanama-heuvel door te brengen en er de Peruaanse cultuur van erg nabij te ontdekken. Een boeiend aanbod, dat echter niet alleen op vreugdekreten werd onthaald. Er kwamen vragen bij mij op, ook twijfels. Maar goed… Op woensdag 16 november 2005 was het zover en vertrok ik, met vier nog onbekende medereizigers (Roza, de moeder van Vader Thomas, Jacqueline, sinds jaren vriendin van Roza, Daniël en zijn vrouw Lisette) vanuit Zaventem via Madrid naar Peru.

De gemeenschappelijke ervaringen en gebeurtenissen deden de afstandelijkheid al snel afbrokkelen, waardoor we elkaar (beter) leerden kennen en onze zorg en bezorgdheid met elkaar konden delen. Zoals in Zaventem bvb., waar ik blijkbaar wat aan overgewicht leed, tenminste wat mijn bagage betrof. Een kleine ingreep (het verdelen van enkele boeken over de valiezen van de reisgenoten) loste het euvel snel op. Of in Madrid, toen voor Roza een rolstoel werd voorzien en zij, met vriendin Jacqueline, door een begeleider naar de terminal werd gebracht, waar we op onze volgende vlucht moesten wachten. Een nobel gebaar, dat ons letterlijk uit elkaar haalde, maar ons figuurlijk dichter bij elkaar bracht. Wat bleek immers? Roza en Jacqueline hadden hun vliegtuigtickets niet bij zich, deze werden bewaard door Daniël en Lisette. Zij konden dus onder geen enkel beding inchecken… Onrust, overleg, oplossing. Met het weinige Spaans, dat ik ken, wist ik enkele verantwoordelijken de situatie uit te leggen en te overtuigen ons opneuw samen te brengen. Wat ook gebeurde, zij het onder hoge tijdsdruk, want, zo beweerden zij, nodeloos: “Het vliegtuig stond reeds vertrekkensklaar.” Niets bleek minder waar: een halfuur lang konden wij bekomen van de doorstane spanning en meteen was het fundament gelegd voor wat naderhand een diep doorleefde ervaring zou worden.

Lima en de ladder

Een airbus van Iberia bracht ons ‘vliegensvlug’ (een vliegtuigtrip duurt 13 uur) naar het andere continent, waar we landden in Lima, de hoofdstad van Peru, die net als andere, eerder bezochte grootsteden Istanbul en Caïro, een chaotische indruk nalaten. Verkeerslichten lijken er louter decoratief, verkeerswetten onbestaande of overbodig. Een sympathieke medewerkster van het project, Elva, en haar zoon Manuel wachtten ons op en zochten voor ons tegen een rechtvaardig ‘prijsje’ (afdingen is ook in dit land een noodzaak!) een vehikel, dat ginds ‘taxibusje’ wordt genoemd. Er hangt een troosteloze mist boven de stad, de zon breekt er tijdens het jaar slechts heel sporadisch doorheen. Ook regen valt er niet, de warmte is drukkend… We hotsen op het middenvak van een overdrukke laan in Lima, tot een uitwijkmanoeuvre naar de rechterrijstrook ons elkaar vragend doet aankijken. Blijkt dat de rechterband lek is. De bagage dient uit de koffer gehaald, want de reserveband ligt natuurlijk onderaan. Er is geen pechstrook, naast ons kronkelt de verkeersslang door de grootstad. Wij blijven, op uitdrukkelijke vraag van de chauffeur en voor onze eigen veiligheid, in de wagen zitten. Zelfs als de kruk de auto de hoogte in tilt om de lekke band te vervangen. Een moment van wankel evenwicht, van destabiliteit in Peru…

Er schijnt echter ‘licht aan het einde van ons pad’… We rijden naar een appartementsblok, veilig en verwijderd van de al te drukke(nde) straten. Hier, tussen muren van ouderwets behangpapier en de lucht van mottenballen en insektendodende spuitbussen, zullen we twee maal overnachten, want in onze agenda hebben we op donderdag 17 november ‘een dagje inkopen’ geboekt met korte bezoekjes en boodschappen. Memorabel is het ladder-verhaal. Vader Thomas had laten weten dat de aankoop van een klapladder wenselijk zou zijn. Een lokale ‘Gamma’-winkel bood een exemplaar aan tegen betaalbare prijs, waarop onze lijdensweg met ‘een ladder op de schouders’ begon. De stedelingen keken vreemd op en om, toen ze ons voorbij zagen lopen. Nog verbaasder was de blik van de taxichauffeur, toen we de ladder in ziin taxi wrongen en wijzelf, met de slappe lach, er onderdoor doken om zo naar ons slaapappartementje gebracht te worden. Vrijdag 18 november. Roza en Elva verlaten ons rond drie uur, ’s morgens: ze nemen het vliegtuig naar Ayacucho. Wijzelf maken ons tegen acht uur klaar voor de afreis naar het weeshuis, het uiteindelijke doel van onze reis.

 

... lees verder op pagina 2...dit is pag 1 | ga naar pag 2

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden