Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 27 november
27 november
Vladyko Joan
Jakobus de Pers

Eveneens op deze dag:
Diodorus van Solovki
Acharius van Doornik en Noyon


boxen

Jakobus de Pers

 

 

Jakobus werd uit Christelijke ouders in de Perzische stad Elapa (of Vilat) geboren. Hij groeide op in het Christelijk Geloof en huwde een Christelijke vrouw. De Perzische Koning Yezdegeherd kreeg Jakobus lief omwille van zijn talenten en vaardigheid en maakte hem tot edele aan zijn hof. Gecharmeerd door de koning, werd Jakobus echter ook misleid. Hij begon offers te brengen aan de afgoden, die door de koning werden aanbeden. Zijn moeder en zijn vrouw vernamen zijn dwaling en schreven hem een vermanende brief, waarin ze hem bejammerden en beklaagden als een afvallige en een geestelijk dode. Aan het einde van de brief smeekten ze hem zich te bekeren en tot Christus terug te keren. Door dit schrijven ontroerd, toonde Jakobus bitter berouw en moedig beleed hij de koning zijn geloof in Christus de Heer.
In zijn boosheid veroordeelde de koning hem ter dood door een speciale marteling: zijn gehele lichaam werd, stukje voor stukje, verminkt, tot hij zijn laatste adem uitblies. De beulen voerden dit bevel naar de letter uit. Eerst werden de vingers afgesneden, vervolgens de tenen, later de voeten, dan de armen. Daarna kwamen de schouders aan de beurt en tenslotte werd Jakobus onthoofd. Bij elke snijding dankte de berouwvolle martelaar God. Een zoete geur, als van een cipres, kwam vrij uit de wonden. Op die wijze beleefde deze wonderlijke man het berouw voor zijn zonde en gaf hij zijn ziel aan Christus zijn God in het Koninkrijk des Hemelen.
Jakobus leefde en leed omstreeks het jaar 400. Zijn hoofd rust thans in Rome en een deel van zijn relieken treffen we thans ook in Portugal aan, waar hij op 22 mei wordt herdacht.

 

 

 

Kondakion t.2

 

De buitengewone foltering en uw standvastigheid * hebben allen met verbazing vervuld, Veellijdende, * want bij elk lid dat men uafsneed, hebt gij God gedankt, * toen gij gesnoeid werd als een wijnstok. * Gij zijt daarom opgestegen tot voor de Troon van de Hemelse Koning. ** Bid, Grootmartelaar Jakobus, voor onze zielen.

 

Kondakion t.4

 

Gij hebt u door uw vrouw laten overtuigen, Heldhaftige Jakobus, * om slechts bevreesd te zijn voor het oordeel van God. * Daardoor hebt gij het bevel van de Perzische koning als niets geacht * en alle angst voor de foltering overwonnen. ** Heerlijk hebt gij Christus beleden, toen heel uw lichaam uiteengesneden werd.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden