Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 18 november
18 november
Vladyko Joan
Plato van Ancyra

Eveneens op deze dag:
Romanus van Caesarea


boxen

Plato van Ancyra

 

 

Plato kwam uit het dorp Ancyra in GalatiŽ. Hij was Christen door geboorte en werd ook zo opgevoed. Reeds in zijn jeugdjaren toonde hij zich voorbeeldig in elke deugd. Plato verborg zijn geloof in Christus de Heer niet, maar predikte het openlijk, terwijl hij hierbij de afgodendienaars verwierp, omdat zij levenloze objecten aanbaden in plaats van de Levende Schepper. Hierom werd hij gedagvaard voor Agrippinus, die hem ondervroeg en op een wrede manier martelde.
Toen de gouverneur hem aanraadde de dood te ontlopen en zijn leven te redden door de afgoden te aanbidden, antwoordde Plato: ďTwee soorten dood zijn er: de eerste dood is tijdelijk, de twee eeuwig. Zo zijn er ook twee soorten leven: de eerste is kort van duur, de tweede kent geen einde.Ē Hierop liet Agrippinus Plato nog harder folteren. Roodgloeiende kanonskogels werden op zijn naakte lichaam gelegd en zij sneden repen uit zijn lichaam. De gemartelde schreeuwde zijn beulen toe: ďFolter mij op een pijnlijker manier, zodat uw onmenselijkheid en mijn volharding nog duidelijker worden.Ē Toen de gouverneur de martelaar herinnerde aan het feit dat zijn naamgenoot, Plato, de wijsgeer, ook een goddeloze was, antwoordde Plato hem: ďIk ben niet als Plato, evenmin is Plato als ik. Slechts onze naam hebben wij gemeenschappelijk. Ik leer en onderwijs de wijsheid van Christus, maar Plato was een leraar van wijsheid, die voor God dwaasheid is.Ē
Na dit voorval werd Plato in de kerker gegooid, waar hij 18 dagen lang verbleef zonder voedsel en water. Toen de bewakers zich erover verbaasden dat Plato gedurende die tijdspanne in honger kon leven, vertelde hij hun: ďJullie worden verzadigd door vlees, ik door gebed. Wijn maakt jullie blij, maar Christus, de Ware Wijnstok, verblijdt mij.Ē
Plato werd onthoofd rond het jaar 266 en ontving zijn krans van eeuwige glorie.

 

 

Troparion t.3

 

Heel de wereld verheugt zich over uw gedachtenis * en wij zijn bijeen om uw grote daden te bezingen. * Wij roepen tot u, Heilige Plato: * ďBescherm ons tegen onze vijanden ** en red ons van alle ongeloof.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden