Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 28 oktober
28 oktober
Vladyko Joan
Parasceva

Eveneens op deze dag:
Terentius en zijn Gezin
Stefanus de Sabbaïet


boxen

Parasceva

 

 

Parasceva (Vrijdag) werd in de stad Iconium geboren uit rijke en Christus-liefhebbende ouders. Na hun dood begon de jonge vrouw Parasceva haar bezittingen te verdelen onder de armen en behoeftigen, en dit in de naam van Christus. Toen er een vervolging uitbrak onder Diocletianus, werd Parasceva in staat van beschuldiging gesteld en voor de rechtbank geleid. Op de vraag hoe haar naam was, antwoordde ze dat ze een Christen genoemd werd. De rechter wees haar terecht, omdat zij niet haar gebruikelijke naam gaf, maar Parasceva antwoordde hem: “Eerst wilde ik u mijn naam geven, die ik in eeuwigheid zal dragen. Pas daarna wilde ik u mijn tijdelijke naam geven.” Na een geseling liet hij Parasceva in de kerker gooien, waar een engel Gods haar verscheen, haar van haar wonden genas en haar troostte. Door haar vurig gebed vernietigde Parasceva alle afgodsbeelden in de tempel. Na langdurige en wreedaardige foltering werd Parasceva met het zwaard onthoofd.
Ze ontving de naam ‘Parasceva’, omdat haar vrome ouders op vrijdag altijd het Lijden van Christus herdachten door te vasten, te bidden en aalmoezen aan de armen te schenken. Toen ze, kinderloos, bleven en God om een kind smeekten, werd Parasceva ook op een vrijdag geboren.

 

 

Troparion t.8

 

Gij waart genoemd naar de Grote Vrijdag des Heren * en het geloof aan Christus’ Lijden is in u een levende waarheid geworden. * Daarom hebt gij tot uw beulen geroepen: * “Kom en vernietig mijn lichaam door ijzer en vuur, * opdat ik vol vreugde mag opgaan naar mijn Bruidegom Christus.” ** Door haar gebeden, Christus God, red onze zielen.”

 

 

Kondakion t.3

 

Uw heilig en schuldeloos lijden ¨* hebt gij als een zuivere wijn * opgedragen aan de Onsterfelijke Bruidegom. * Daardoor hebt gij vreugde gebracht aan de schare der Engelen * en de lsiten van de duivel overwonnen, ** Heilige, Veellijdende Martelares Parasceva.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden