Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 augustus
11 augustus
Vladyko Joan
Euplus van Catanië

Eveneens op deze dag:
Nafeest Transfiguratie
Taurinus van Evreux
Gerion van Kamerijk


boxen

Euplus van Catanië

 

 

Euplus was diaken in Catanië (Sicilië). Tijdens de regering van Keizer Diocletianus werd hij gearresteerd en voorgeleid bij de gouverneur. Hij had een Evangelieboek meegenomen, beleed een Christen te zijn en zegde met vreugde te zullen sterven voor Christus. Gevraagd om iets uit het Boek voor te lezen, las hij: “Zalig zijn wie vervolgd worden om de gerechtigheid, want hunnedr is het Koninkrijk der Hemelen.” En ook nog: “Wie achter Mij wil komen, verloochene zichzelve, neme zijn kruis op en volge Mij.” De rechter vroeg hem wat dit te betekenen had. Euplus antwoordde hem: “Dit is de Wet van Jezus Christus, mijn Heer en Meester.” Na deze openlijke belijdenis werd hij gruwelijk gemarteld, maar ook dat deed hem zijn geloof niet loochenen. Integendeel, toen de martelingen werden opgedreven, bad hij met luide stem: “Ik dank U, Heer Jezus Christus, dat ik mag lijden omwille van U. Ik smeek U mij te redden.” Onafgebroken ging hij door, tot alle kracht hem ontbrak en zijn lippen slechts in stil gebed nog bewogen.
Hierop tekende de rechter het doodsvonnis, dat werd voorgelezen: “Euplus, een Christen, veracht het decreet van de Keizers, hij lastert de goden en toont geen berouw. Hij wordt veroordeeld tot de dood door het zwaard.” Daarna werd hem het Evangelie om de hals gehangen en werd hij verplicht de weg naar zijn executie wandelend af te leggen. Een omroeper liep en riep voor Euplus uit: “Dit is Euplus, een vijand van de goden en van de Keizers.” Deze zin werd telkenmale door Euplus aangevuld met de woorden: “Dank zij U, Christus, mijn God.” Verder bleef hij het Evangelieboek lezen, tot hij werd onthoofd. Euplus nam zijn intrede in het Hemels Koninkrijk tijdens het jaar 304.

 

Kondakion t.1

 

De Wet van Christus hebt gij in uw handen gedragen, * toen gij in de arena tot de vijanden riep: * “Vrijwillig ben ik hier gekomen * om voor Christus te lijden.” * Daarna hebt gij met vreugde uw nek gebogen ** om door het zwaard uw loop te voleindigen

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden