Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 03 augustus
3 augustus
Vladyko Joan
Isaškios van Constantinopel

Eveneens op deze dag:
Antonius de Romein


boxen

Isaškios, Dalmatos en Faustos van Constantinopel

 

 

Isaškios (icoon) was een monnik in de woestijn van het Oosten. Toen hij echter hoorde hoe zwaar de Kerk door de Ariaanse Valens werd vervolgd, trok hij naar Constantinopel, waar hij het Arianisme weerlegde en troost bracht aan wie omwille van de Orthodoxie moest lijden. Hij voorspelde Valens zijn nederlaag tegen de Gothen en werd daarvoor in de gevangenis geworpen. Zijn profetie werd echter waarheid: Valensí leger leed een overweldigende nederlaag en Valens werd tijdens zijn vlucht gegrepen en gedood.
Valensí opvolger, Theodosios de Grote, liet Isaškios ontbieden en herstelde op die wijze de vrede in de Kerk. Hij liet voor Isaškios bovendien een klooster bouwen bij de poorten van de stad.
Dalmatos was een legerbevelhebber, die hoog in achting stond bij de Keizer. Toen de Geest in hem ontwaakte, verliet hij alle aardse genoegens, rijkdom, naam en faam en ging naar het klooster van Isaškios, die Dalmatos en zijn zoon Faustos aannam. Toen Isaškios zijn dood voelde naderen, duidde hij Dalmatos, die zich in het vasten bekwaamde en op die wijze de duivelse machten overwon, als zijn opvolger aan. Naar hem werd ook het ĎDalmatische Kloosterí genoemd.
Isaškios nam deel aan het Tweede Oecumenische Concilie en stierf in zijn klooster in het jaar 385. Dalmatos was aanwezig op het Derde Oecumenische Concilie en bestreed heftig de ketterij van Nestorios. Hij overleed vredevol in het klooster rond het jaar 440. Ook Faustos stierf er in vrede, na een Godbehaaglijk leven.

 

Kondakion t.2

 

Uw vasten heeft de wereld verlicht * en uw geloof heeft de ketterijen vernietigd. * Daarom prijzen wij u in onze gezangen, * Heilige Isaškios, Dalmatos en Faustos, * die zozeer aan Christus behaagd hebt ** en tot Hem bidt voor ons allen.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden