Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 02 augustus
2 augustus
Vladyko Joan
Basilios van Moskou

Eveneens op deze dag:
Stefanus de Aartsdiaken en Protomartelaar


boxen

Basilios van Moskou

 

 

Basilios’ vader heette Jakob, zijn moeder Anna. Op 16-jarige leeftijd begon hij zijn ascetisch leven als dwaas omwille van Christus, dat hij 72 jaar lang volhield. Hij liep bloothoofds, blootvoets en in lompen gekleed. Hij had geen woonplaats en zwierf voortdurend rond, terwijl hij zondaars waarschuwde, edelen vermaande, gebeurtenissen vooruitzag en voorzegde.
Op een dag werd hij door Tsar Ivan IV uitgenodigd en werd hem een glas wijn aangeboden om op het heil van de tsaar te drinken, het was immers zijn naamdag. Basilios goot echter, tot driemaal toe, de drank uit het raam. Toen de Tsaar hem verbaasd vroeg waarom hij dat deed, antwoordde Basilios: “Wees niet zo boos, Iwanoesjka, ik diende een brand te blussen in Novgorod.” De Tsaar stuurde meteen een koerier naar de vermelde stad, die ruim 500 km verder lag, om te weten wat er precies gebeurd was. Het antwoord was verbazingwekkend: “Toen het vuur de houten stad bedreigde, was er een vrijwel naakte man gekomen, die met grote vaten water, het vuur had geblust.
Toen hij, na het lange verduren van honger, koude, hitte en beledigingen van mensen, in het jaar 1557 stierf, werd hij, in aanwezigheid van de Metropoliet en de Tsaar, begraven in de toen nieuw gebouwde Kathedraal van de Bescherming door de Moeder Gods. Spoedig werd de kerk echter naar hem genoemd, want de verering van zijn relieken begon onmiddellijk na zijn dood. De Basilios-Kathedraal is één van de beroemdste kerken in Moskou.
Slechts 30 jaar na zijn dood werd Basilios reeds heilig verklaard.

 

Troparion t.8

 

Uw leven heeft nooit bedrog gekend, * zoals ook uw reinheid onbesmet was. * Om Christus hebt gij uw lichaam onder bedwang gebracht, * door vasten en waken en onophoudelijke gebeden, * door verzengende hitte, bijtende koude, sneeuw en regen te verduren. * Toen werd uw aangezicht lichtstralend als de zon * en heel het volk prijst uw heilig ontslapen. * Smeek daarom tot Christus God, ons te redden uit alle nood ** enaan onze zielen de grote genade te schenken.

 

 

Kondakion t.4

 

Door Gods Geest geleid, Alzalige Basilios, * hebt gij wat in dit leven nutteloos was, van u afgeschud. * En in plaats van aardse kleding die verloren gaat, * hebt gij u met het gewaad der hartstochtloosheid bekleed. * Zo hebt gij in armoede Hemelse Rijkdom geoogst * en zijt gij gekroond met de krans van het eindeloos geduld. * Bid voor uw volk dat uw heilige gedachtenis viert * en dat vol vertrouwen tot u roept: ** “Verheug u, Alzalige Basilios.”

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden