Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama

Sitemap | U bent hier > Broederschap > Webwinkel > Bestelformulier klooster

Vladyko Joan

Go to MP3player

 

Boeken door het klooster uitgegeven ( - disponible en Français )

 

 NIEUW

"Levens van de 30 belangrijkste Belgische Heiligen" - in het Russisch Russisch

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-40-2
Formaat: 140 x 217 mm
Aantal pagina’s: 176
Taal: Russisch - Russisch - русский
Illustraties: 31 foto in kleur

Omschrijving: levens van de 30 belangrijkste Belgische Heiligen, met troparion in het kerkslavisch. Daarenboven de akathist en tabellen met de gegevens over de heiigen.

Verkoopprijs  10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


"Lichtgevende Grenssteen tussen Aarde en Hemel"


Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-39-6
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 48
Illustraties: Tekeningen en foto’s in zwart-wit

N.a.v. 25 jaar Kerkwijding verscheen een alleraardigst boekje over het klooster te Pervijze. Het beschrijft op bondige wijze de geschiedenis van het klooster te Pervijze en het weeshuis te Ayacucho (Peru), maar biedt ook een overzicht van de voorbije bedevaarten, de aanwezige relieken en de wonderdadige iconen in de kloosterkerk. Tenslotte somt het boekje ook de titels op van de publicaties, die door het klooster werden verzorgd en omschrijft het de pagina’s op de website, die dagelijks of wekelijks worden aangepast en die nu reeds een groot en trouw aantal bezoekers bereiken.

Verkoopprijs  5,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 NIEUW

"‘De Hovenier in de Hemelse Tuin - Deel 3"


Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-28-0
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 206
Illustraties: Pen- en potloodtekeningen in zwart-wit

Bij de gelegenheid van 25 jaar Kerkwijding werd een nieuw akathistenboek uitgegeven in de reeks ‘De Hovenier in de Hemelse Tuin’. Een absolute must voor wie enkele regionale, nationale of internationale heiligen van naderbij wil leren kennen, maar ook voor wie deze uitzonderlijke manier van bidden wil leren proeven en beoefenen.De akathisten beschrijven en bezingen het leven van Benedictus van Nursia, Foillan van Fosses, Hilarius van Poitiers, Hubert van Maastricht en Luik, Ireneus van Lyon, Joan van Shanghai, Brussel en San Francisco, Judoc van Ponthieu, Lambertus van Luik, Matrona van Moskou, Mauritius van Agaune, Patrick van Ierland, Piatus van Doornik, Reinildis van Saintes, Rombout van Mechelen, de 40 martelaren van Sebaste en Vindentius van Zaragossa.

Verkoopprijs  17,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 NOUVEAU

"Josse, Ermite" - - -

Editeur: Monastère Orthodoxe, Pervijze & Gozalov Books, La Haye
ISBN 978-90-79889-38-9
Format: 140 x 216 mm
Pages: 25
Illustrations: Dessins d’encre

Cette édition est réalisée à l’occasion du pèlerinage à Saint-Josse-Sur-Mère et de la réception de la relique de Saint Josse en date du 20 mai 2013.

Prix de vente: 5,00 € (sans frais d’expédition)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 "Judoc, Kluizenaar"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-37-2
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 25
Illustraties: Pentekeningen

Dit boekje over de Heilige Judoc (met leven en akathist) werd uitgegeven naar aanleiding van de bedevaart naar Saint-Josse-Sur-Mer (Frankrijk) op 20 mei 2013. Bij deze gelegenheid ontving het klooster een reliek van de Heilige Judoc.

Verkoopprijs  5,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 "Reis naar de Hemel"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-34-1
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 226
Illustraties: Tekeningen in zwart-wit

Naar aanleiding van 25 Jaar Kerkwijding (1988-2013) werd ‘Reis naar de Hemel’ heruitgegeven. Dit boek van de Heilige Tichon van Zadonsk kan gerekend worden tot ‘de basislectuur van elke Orthodoxe Christen’. In zes delen, ook telkens in hoofdstukken opgesplitst, wordt in eenvoudige taal de Weg naar Boven beschreven:

Deel 1: De Liefde Tot God
Deel 2: De Weg Naar Verlossing
Deel 3: Geestelijke Gevechten
Deel 4: Over De Plichten
Deel 5: Naar De Eeuwigheid
Deel 6: Samenvatting
Bijlage: Het Leven Van De Heilige Tichon Van Zadonsk

Verkoopprijs  35,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 "Akathist ter ere van de Moeder Gods"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-33-4
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 53
Illustraties: Miniaturen in kleur

Naar aanleiding van 25 Jaar Kerkwijding (1988-2013) werd ‘de Akathist ter ere van de Moeder Gods’ in boekvorm uitgegeven. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met 25 miniaturen in kleur, die de woorden van het gebed nog meer inhoud en diepgang bieden. Kortom, een aanrader voor allen, die de waarheid en de rijkdom van de Orthodoxie weet te smaken en te waarderen.

Ideaal voor een zinvol geschenkje!

Verkoopprijs  10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


"Gods Vriend – Over Christus’ Geboorte"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-31-0
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 32
Illustraties: Chinese prenten in kleur

Wie met de website van het klooster, de broederschap en de parochie vertrouwd is, kent ongetwijfeld de dagteksten uit de rubriek ‘Gods Vriend’. Onder de vorm van een haiku, een Chinese dichtvorm, wordt een week lang een bepaalde Bijbelfragment uitgediept. De opgelegde beknoptheid van het gedicht heeft alvast twee voordelen: het vraagt van de lezer/bezoeker van de website weinig tijd én het biedt de gelegenheid om zelf de associatieve beelden verder uit te diepen

Enkele teksten werden nu gebundeld in een eerste uitgave, die de Kersttijd belicht. Het thema van Christus’ Geboorte wordt in 6 (week)thema’s behandeld, die minstens elk 7 haiku’s bevatten. Elk thema wordt daarenboven ook ingeleid door een bijhorende bijbeltekst en een Chinese tekening. De besproken thema’s zijn:
1. De Verkondiging
2. Geen Plaats In De Herberg
3. Christus’ Geboorte
4. De Herders
5. De Wijzen
6. De Doop Van Jezus

Verkoopprijs  5,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 "Efrem de Syriër, Werken – Deel 4"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-30-3
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 274
Illustraties: pentekening
Ter gelegenheid van het jubileum ‘150 Jaar Orthodoxe Kerk in België’ verscheen het vierde boekdeel uit de reeks ‘Efrem de Syriër – Werken’. Efrem de Syriër (306-373) is een gevierde Kerkvader, die niet zonder reden ‘de citer van de Heilige Geest’ wordt genoemd. Als begenadigd schrijver weet hij, tot op de dag van vandaag, de voor de wereldse mens ondoorgrondelijke diepten en onbereikbare hoogten van het beleven van het Orthodoxe Geloof op ongeëvenaarde wijze te beschrijven. In dit vierde deel worden vooral de Eindtijd, de Anti-Christ en de Wederkomst van Christus behandeld.

Verkoopprijs  14,00 € (excl. verzendingskosten) (lanceerprijs tot eind augustus!)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 "Synaxis van de Heiligen van België"

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-29-7
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 164
Illustraties: 30 iconen in kleur
Ter gelegenheid van 150 jaar Orthodoxe Kerk in België werd het boek ‘Synaxis van de Heiligen van België’ uitgegeven.
Het bevat 30 beschrijvingen van heiligen, die in onze streken (en soms ook in Frankrijk en/of Nederland) hebben geleefd. Elke vita wordt aangevuld met een troparion en/of kondakion en bovendien kleurrijk geïllustreerd met een icoon, op kundige wijze ‘geschreven’ door Vader Pol uit Maastricht. Alle iconen worden bewaard en vereerd in het Klooster van Pervijze.
Omdat, zoals Vader Serafim van Platina schreef, “de Ware Orthodoxie op de meest sprekende wijze kan worden ontdekt in de levensbeschrijving van Heiligen”, is dit boek een aanrader of beter ‘een must’ voor wie zich in het Geloof wil verdiepen of een stukje Christelijke geschiedenis wil (her)ontdekken.

Verkoopprijs  18,00 € (excl. verzendingskosten) (lanceerprijs tot eind augustus!)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

"Gebedenboek van de Orthodoxe Kerk"
(met de gebeden der wakenden)

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-27-3
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 152
Illustraties: Pentekeningen
Ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Orthodoxie in België werd het ‘Gebedenboek’ opnieuw uitgegeven (3de druk).

Verkoopprijs  12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

Orthodoxie: Weg – Waarheid – Leven

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  7,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

De Goddelijke Liturgie (H. Germanos van Constantinopel)

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  7,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

"De Goddelijke Liturgie"

door Nikolaj Gogol

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-25-9
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 108 Illustraties: pentekeningen

Wie de ware identiteit van de auteur Gogol probeert te achterhalen, moet uiteindelijk de innerlijke, zoekende mens ontdekken, die in de schrijver tot ‘uit-drukking’ komt. Dan kan niemand voorbij aan de bedoeling en de waarde van zijn ‘Meditaties over de Goddelijke Liturgie’, waarin hij zich, als Orthodox Christen, verheugt over zijn thuis-komen in het Hemelse Vaderland. Tweehonderd jaar geleden publiceerde hij dit boek om de Goddelijke Liturgie, die toen in het Slavisch gebeurde, toegankelijker te maken voor zijn landgenoten, die enkel de Russische taal spraken en begrepen. Zijn voorwoord laat niets aan duidelijkheid over: “Het doel van dit boek is de volheid en de innerlijk diepzinnige samenhang van onze Liturgie aan te tonen en door te geven aan de jongeren en allen, die thans nog maar weinig weet hebben van de werkelijke betekenis ervan.”
(uit: Verantwoording en Dank)

Verkoopprijs  10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


De Orthodoxe Verering van de Moeder Gods

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 12,50 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Leven en werken van de H. Aartsbisschop Joan

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  13,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren

  

Boek der Akathistoshymnen

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  5,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Het Woord des Heren houdt eeuwig stand. Preken van Vader Thomas

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  2,50 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  HERUITGAVE

Vadersboek van de Sinaï

Uitgever: Orthodox Klooster te Pervijze, Orthodox Klooster te Trazegnies en Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-32-7
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 226
Illustraties: Pentekeningen

Deze bloemlezing van spreuken, verhalen en wonderen uit het leven van de Asceten op de Sinaï behoorde in de 4de eeuw, samen met de verhalen uit de Bijbel, tot de meest geliefde literatuur. Deze teksten waren de meest toegankelijke en concrete commentaar op het Woord van God en vatten op een sprekende wijze samen waaruit het leven mét God bestond (en bestaat).

Verkoopprijs  16,00 € (excl. verzendingskosten)

Graag bestel ik  exemplaren
 

  


Vader Paisios van de Heilige Berg

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 13,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Hadji Georgis (Vader Paisios van de Athos)

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 5,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Vergeten Helden

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  22,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Efrem de Syriër, Werken – Deel 1

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 23,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Efrem de Syriër, Werken – Deel 2

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 20,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Efrem de Syriër, Werken – Deel 3

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 17,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Het Offer der Liefde (Efrem de Syriër)

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Abba Amonas

Omschrijving volgt

Verkoopprijs 10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

Proloog van Ohrid (Nikolaï Velimirovich) – SEPTEMBER

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  15,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Proloog van Ohrid (Nikolaï Velimirovich) – OKTOBER

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  15,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Proloog van Ohrid (Nikolaï Velimirovich) – NOVEMBER

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  15,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Eleutherius van Doornik, Leven en Werken

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

‘De Hovenier in de hemelse Tuin - Deel 1"

door Claude Lopez-Ginisty

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-812765-3-5
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 114
Illustraties: pentekeningen

Het lezen en zingen van de Akathist-hymnen is een traditioneel gegeven in de Orthodoxe Kerk, en is in de Kerk van Rusland zeer verspreid en geliefd. De hymnen drukken gevoelens uit van een gelovig hart.
Zijne Gelukzaligheid Wladimir, metropoliet van Kiev en heel Oekraïne.

Wij hopen dat dit boek U zal helpen om uw gebeden op te zenden tot onze Heer Jezus Christus voor hen die U lief zijn, en in het algemeen voor alle mensen op deze wereld.
Zijne Eminentie Simon, Aartsbisschop van Brussel en België

De vijf akathisten zijn poëtische lofhywnen over heiligen uit onze streken. Ze werden, net als de akathisten over de Passie en over de Opstanding van Christus, op kundige wijze in het Frans gecomponeerd door Claude Lopez-Ginisty. De vertaling is van de hand van Archimandriet Thomas, abt van het OrthodoxKlooster in Pervijze. Hij vulde deze publicatie aan met een nieuwe akathist over Christus' Geboorte.
De dienaar Gods Nikodim

Verkoopprijs  12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

‘De Hovenier in de hemelse Tuin - Deel 2"

door Claude Lopez-Ginisty

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-28-0
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 136
Illustraties: Pen- en potloodtekeningen

Akathisten ter ere van de Ontslaping van de Moeder Gods (2x), Alle Heiligen van België, Columba van Iona, Eleutherius van Doornik, Eligius van Noyon en Doornik, Genoveva van Parijs, Gertrudis van Nijvel en Hervé, de blinde bard.

Verkoopprijs  12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

‘Le Jardinier dans Son Verger (Claude Lopez-Ginisty) – Tome 1"

door Claude Lopez-Ginisty

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-812765-3-5
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 114
Illustraties: pentekeningen

Verkoopprijs  12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 


Romanos de Melode: Het Grote en Heilig Pascha

Verkoopprijs  10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Uitgaven van De Parelvisser 

 

Het Paleis Boven De Wolken

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  20,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Le Palais Au-Delà Les Nuages

Omschrijving volgt

Verkoopprijs  20,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Andere uitgaven 

 

"Geest, Ziel en Lichaam – Lucas van Simferopol"

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-42-6
Formaat: 140 x 216 mm
Aantal pagina’s: 136
Illustraties: 1 foto in zwart-wit

Lucas de Belijder, een Russische heilige uit de 20ste eeuw, was Aartsbisschop van Simferopol en Krim. Hij was echter ook arts en chirurg, wetenschapper, schrijver en kunstschilder. Zijn vernieuwende ideeën en geavanceerde operatietechnieken kregen brede erkenning in de Russische en de Europese wereld van de geneeskunde.
Hij erfde de diepe religiositeit van zijn vader en raakte reeds vanaf zijn jonge jaren bekend door zijn spontane publieke preken over de Christelijke weg en waarden. Hij werd priester, later bisschop. Door de Sovjet-autoriteiten werd hij veroordeeld en verbannen naar Siberië. Doorheen alle beproevingen bleef hij het Orthodoxe Geloof trouw en zette hij zijn werk als arts en wetenschapper voort, ook toen hij, op het einde van zijn leven, blind werd.
Dit boek over God, de mens en het universum werd geïnspireerd door de Heilige Schrift en de werken van wetenschappers, theologen en filosofen.

Verkoopprijs  15,50 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

‘Het Leven en de Lering van de heilige Serafim van Sarov’

door N. Puretzki en het Klooster van Sarov

Uitgever: Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-812765-1-1
Formaat: 127 x 203 mm
Aantal pagina’s: 80
Illustraties: 4 pen-tekeningen

De heilige Serafim is een van de meest vereerde heiligen in Rusland. Hij heeft het geestelijk leven in hoge mate beïnvloed, niet alleen van de geestelijken in Rusland, maar ook van de duizenden leken die zich richtten op de Christelijke mystiek. Starets Serafim heeft in zijn leer het doel en de methoden van het Christelijke ascetische leven in voor iedere Godszoeker begrijpelijke woorden uitgedrukt. De afbeelding van de kaft is een foto van de wonderdoende icoon van de heilige Serafim, die zich bevindt in de kerk van de Heilige Maria Magdalena teDen Haag. De laatste Russische tsaar, Nicolaas II, martelaar en heilige, gaf de icoon aan de kerk, die de oorspronkelijke huiskapel was van koningin Anna Paulowna, lid van het koninklijk huis Romanov en gehuwd met de Hollandse koning Willem II. De icoon bezit nog een speciale eigenschap: het is geen traditionele afbeelding volgens de strenge voorschriften voor iconen, maar een portret van de heilige Serafim. De uitgave van dit boek heeft de zegen van Monseigneur Simon, Aartsbisschop van Brussel en België en tijdelijk van Den Haag en Nederland. M. Tooneman en G. Kochibrolashvili, vertalers

Verkoopprijs  12,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

Solovetski


Solovetski Patericon

Verkoopprijs 15,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

Akathist


Acathiste Sainte Matrona de Moscou / Akathist Matrona van Moskou

Verkoopprijs 10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

Matrona


La Vie de Sainte Matrona de Moscou

Verkoopprijs 10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

Vader Arseni


Vader Arseni – Het Kamp – Deel 1

Verkoopprijs 12,50 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

  

MijnLevenInChrist


Mijn leven in Christus (Joannes van Kronstadt) – Deel 1.1

Verkoopprijs 15,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

 

 

Diverse

  

MijnLevenInChrist


Een blad met 10 postzegels en een foto van de kerk naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Kerkwijding

Verkoopprijs 10,00 € (excl. verzendingskosten)
 

Graag bestel ik  exemplaren
 

Voor info... mail vader.thomas@orthodox.be of bel +32 (0) 51-55.54.95

 

Uw gegevens

 

* Voornaam - First Name - Prénom - Vorname

 

* Familienaam - Family name - Nom de Famille - Familienname

* Straat - Street - Rue - Straße

 

Huisnr* Busnr

* Postcode - Zip code - Code postal - Postleitzahl

* Woonplaats - Place of residence - Domicile - Wohnort

* eMail
* Land - Pays

Telefoon - Telephone - Téléphone - Telefon

Gewenste taal?
Nog vragen of opmerkingen? Des questions? You wonder?

* Verplichte invulvelden

 

Leveringsadres (indien verschillend van uw gegevens)
Adresse de livraison (si c'est differente)
Address for delivery (if different from above)

 

Voornaam - First Name - Prénom - Vorname

 

Familienaam - Family name - Nom de Famille - Familienname

Straat - Street - Rue - Straße

 

Huisnr Busnr

Postcode - Zip code - Code postal - Postleitzahl

Woonplaats - Place of residence - Domicile - Wohnort

Land - Pays

 

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden