Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Orthodoxalia > Proloog van Ochrid

 

 

 

Go to MP3player

 

Juni

24

 

LOFZANG


Heilige Joannes de Doper


Door een Godswonder kwam Joannes ter wereld,
Zoals eertijds Izaäk bij Sara en Abraham.
Door een Godswonder bleef hij in leven
En viel hij niet onder het bloederig zwaard van Herodes.
Het zwaard miste het jonge kind Johannes wel,
Zijn vader echter niet.
Door een Godswonder bleef hij ook in leven,
Dertig jaar lang in de woestijn.
Voor de dienaar Gods zijn engelen herders,
Voor de arme zijn engelen wachters en wakers!
Johannes groeide op als een lieftallig lam
Om het Lam Gods te dienen
Om, voor zonsopgang, de schittering van de zon uit te roepen
Om de Onbekende te herkennen en te verheerlijken.
Van de profeten was hij het nawoord,
Van de apostelen, het voorwoord.
Net als Elia, sprak hij met God.
Net als de apostelen, had hij lief en vermaande hij.
Hij, de wondere zoon van de hogepriester,
De eerstgeboren broeder van de martelaar van God.

 

 

OVERWEGING

 

 

Eén van de verschillen tussen de welbespraakte filosofie van de Grieken en het Christelijk Geloof is dat de volledige Hellenistische filosofie klaar en duidelijk in woorden uitgedrukt en door het lezen begrepen kan worden, terwijl het Christelijk Geloof niét klaar en duidelijk in woorden uitgedrukt kan worden, en nog minder door het lezen alleen begrepen kan worden. Als gij immers het Christelijk Geloof wilt uiteenzetten, dan is zowel lezen als leren door ervaring absoluut noodzakelijk om het Geloof te begrijpen en te aanvaarden. Wanneer Patriarch Photius de woorden van Marcus de Asceet las omtrent het geestelijk leven, merkte hij een onduidelijkheid op, waarover hij schreef: “Deze onduidelijkheid is niet het gevolg van een verkeerde uitdrukking of woordkeuze, maar van de waarheid, die hier tot uiting wordt gebracht. Deze waarheid wordt beter begrepen door ervaring dan door de betekenis van woorden en kan niet worden uitgedrukt door woorden alleen.” De befaamde patriarch vervolgde: “Dit is niet alleen het geval met deze homilieën of met deze mannen, maar met allen, die proberen ascetische regels, hatstochten en lessen uit te leggen, die alleen door ervaring op een betere wijze kunnen worden begrepen.”

 

 

OVERDENKING

 

Laat mij nadenken over de wonderbare herkenning van de grijsaard Simeon, de Godsdragger: “En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen.” (Lc.2,27)
1. Hoe deze heilige grijsaard door de Geest het hulpeloze Kind erkende als Heer en Messias, terwijl de blinde schriftgeleerden en priesters Hem toen niet erkenden, en ook niet, als hij talrijke wonderen verrichtte of ongehoorde wijsheid openbaarde.
2. Hoe ook mijn ziel, vergrijsd in zonde, de Heer niet kan erkennen.

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden