Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 23 november
23 november
Vladyko Joan
Amfilochius van Iconium

Eveneens op deze dag:
Nafeest Tempelgang
Gregorius van Agrigentum
Trudo


boxen

Amfilochius van Iconium

 

 

Amfilochius was een land- en leeftijdsgenoot en vriend van Basilius de Grote, hij leefde in de 4de eeuw. Hij liet de onrust van de wereld reeds vroeg in zijn leven achter zich en trok zich terug in een grot, waar hij als kluizenaar 40 jaar lang een ascetisch leven leidde. Toen geschiedde het dat de bisschopszetel in Iconium vacant kwam en Amfilochius op een wonderlijke wijze tot Bisschop van Iconium werd gekozen en gewijd.
Hij was een voortreffelijke herder en een vurig verdediger van de zuiverheid van het Orthodoxe Geloof. Hij nam deel aan het Tweede Eucumenische Concilie in 381. Hij bekampte met ijver de ongelovige Macedonius, de Arianen en de Eunomianen. Hijzelf smeekte Theodosius de Grote alle Arianen te verjagen uit elk dorp en elke stad van het rijk, maar de keizer willigde zijn smeekbede niet in. Enkele dagen later verscheen Amfilochius opnieuw voor de keizer. Toen de bisschop naar de ontvangstkamer werd geleid, zat de keizer op zijn troon en zetelde zijn zoon Arcadius, die Theodosius als medekeizer had aangenomen, aan zijn rechterhand. Toen de keizer de kamer binnentrad, boog Amfilochius voor Theodosius, maar schonk geen aandacht aan Arcadius, de zoon van de keizer. Hij handelde alsof de medekeizer niet bestond. Uitermate ontstemd over deze houding, beval Theodosius Amfilochius meteen uit het keizerlijk hof te verbannen. Hierop sprak de bisschop tot de keizer: ďZiet gij, o Keizer, hoe gij niet verdraagt dat uw zoon niet met eerbied wordt benaderd? Op dezelfde wijze mishaagt het God de Vader Zijn Zoon niet te eerbiedigen. Hij walgt van de verdorvenheid van hen, die Hem belasteren. Hij is woedend op allen, die deze (Ariaanse) dwaalleer aanhangen.Ē Bij het horen van deze woorden begreep de keizer waarom Amfilochius geen eer had betuigd aan zijn zoon en hij bewonderde de wijsheid en durf van de bisschop.
Naast vele andere werken schreef Amfilochius enkele boeken over het Geloof. Hij overleed vredevol op hoge leeftijd en werd in de eeuwigheid geboren in 395.

 

 

Kondakion t.8

 

Goddelijke Donder en Bazuin van de Heilige Geest, * Planter der gelovigen en Hamer der ketterijen, * Heilige Bisschop Amfilochius, * Grote Dienstknecht der Drie-Eenheid, * die us verblijf hebt bij de Engelen, ** houd niet op om te bidden voor ons allen.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden