Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 17 november
17 november
Vladyko Joan
Gregorius van Neo-Caesarea


boxen

Gregorius van Neo-Caesarea

 

 

Deze man Gods en machtige wonderdoener werd Ďeen tweede Mozesí genoemd. Gregorius werd geboren uit ongelovige, maar voorname en welstellende ouders. Hij bestudeerde de Griekse en Egyptische filosofie en ontdekte op die wijze de ontoereikendheid en banaliteit van het heidense gefilosofeer. Hij wendde zich tot Christelijke leraren, met name en vooral tot Origenes van AlexandriŽ, met wie hij gedurende enkele jaren samen studeerde en van wie hij het doopsel ontving.
Zuiver naar ziel en rein naar lichaam, wenste Gregorius zich uitsluitend en geheel aan Christus God te wijden en daarom trok hij zich terug in de wildernis, waar hij geruime tijd doorbracht in rigoureuze ascese. Zijn naam en faam verspreidden zich in de wijde omtrek.
Bisschop Faedimus van Amasea wilde hem tot Bisschop van Neo-Caesarea zalven, maar de helderziende Gregorius doorzag Faedimusí bedoeling en verstopte zich voor de gezanten van de bisschop in de wildernis. Faedimus echter wijdde hem op een vreemde wijze tot bisschop en Gregorius moest deze taak aanvaarden. De Alheilige Moeder Gods en Joannes de Theoloog verschenen Gregorius in een droombeeld: Joannes gaf hem, op vraag van de Moeder Gods, de Geloofsbelijdenis, die onder Gregoriusí naam bekend werd. Wie kan echter al de wonderen van deze tweede Mozes tellen en vertellen? Hij bedwong en verdreef de boze geesten, hij had macht over bergen en rivieren, hij genas elke pijn en elke ziekte, hij werd onzichtbaar voor zijn vervolgers en als helderziende nam hij zowel de gedachten van een mens als gebeurtenissen op grote afstand waar.
Hij beŽindigde, op hoge leeftijd, zijn aardse leven in het jaar 270. Toen hij als bisschop in Neo-Caesarea aankwam, vond hij in deze goddeloze stad slechts 17 Christenen. Toen hij dit aardse leven tegen het Hemelse Leven omruilde, liet hij de stad Christelijk achter, met slechts 17 ongelovigen. Hij ontving de krans der Heerlijkheid van zijn Heer in het Hemelse Koninkrijk.

 

 

Troparion t.8

 

Met bidden en nachtwaken hebt gij ontelbare wonderen verricht * en daardoor de naam ĎWonderdoenerí verworven. * Bid tot God, Heilige Vader Gregorius, om onze zielen te verlichten, ** opdat wij niet inslapen in de dood door onze zonden.

 

 

Kondakion t.2

 

Wonderbaarlijke krachten hebt gij ontvangen * en door vreeswekkende tekenen hebt gij de demonen ontsteld. * Gij hebtvele kwalen der mensen genezen, ** Heilige Wonderwerker Gregorius.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden