Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 16 november
16 november
Vladyko Joan
Mattheus, Apostel en Evangelist


boxen

Mattheus, Apostel en Evangelist

 

 

Mattheus, zoon van Alfeus, was belastingsontvanger, toen de Heer hem in Kapernaum ontmoette. ďEn Hij zeide tot hem: ĎVolg Mij.í En hij stond op en volgde Hem.Ē (Matt. 9,9)
Nadien bereidde Mattheus in zijn huis een maaltijd voor de Heer en schonk op de wijze de Heer de gelegenheid om enkele grote waarheden over Zijn komst op aarde uit te leggen. Na het ontvangen van de Heilige Geest predikte Mattheus het Evangelie bij de Parten, de Meden en de EthiopiŽrs. In EthiopiŽ wijdde hij zijn volgeling Plato tot bisschop en trok hij zich terug op een berg in biddende eenzaamheid, waar de Heer hem verscheen.
Mattheus doopte de echtgenote en de zoon van de Ethiopische Prins, die hierdoor in grote woede ontvlamde en zijn wacht uitstuurde om Mattheus te halen en voor het gerecht te brengen. De soldaten keerden echter terug met de melding dat zij wel Mattheusí stem hadden gehoord, maar Mattheus zelf nergens konden zien. Hierop stuurde de prins een tweede wacht. Toen deze soldaten de apostel naderden, straalde hij zoín hemels, intens licht uit dat zij hem niet konden aankijken. Van vrees vervuld, wierpen zij hun wapens neer en keerden ze haastig terug. Toen kwam de prins zelf naar Mattheus toe. Mattheus straalde zoín licht uit dat de prins ogenblikkelijk blind werd. De apostel had echter een medelijdend hart, hij bad tot God en terstond hervond de prins zijn gezichtsvermogen. Helaas, de prins zag slechts door fysieke ogen, en niet door spirituele. Hij arresteerde Mattheus meteen en onderwierp hem aan vreselijke folteringen. Tweemaal werd een vuur op zijn borst aangelegd, maar Gods kracht hield hem ongeschonden en in leven. De apostel bad vervolgens tot God en gaf de geest. De prins liet het lichaam van de martelaar in een loden kist leggen en in zee gooien. Mattheus verscheen echter aan Bisschop Plato en deelde hem mee waar de kist met zijn lichaam gevonden kon worden. En inderdaad, de bisschop slaagde erin de kist met de relieken uit de zee op te vissen. De prins was een ooggetuige bij dit wonder, waardoor hij zich meteen liet dopen en de naam Mattheus aannam.
Naderhand liet hij de ijdelheid van de wereld achter zich, hij werd een priester en diende de Kerk op een Godbehaaglijke wijze.
Toen Bisschop Plato stierf, verscheen de Apostel Mattheus aan de priester Mattheus en raadde hem aan het bisschopsambt te aanvaarden, wat hij ook deed. Gedurende vele jaren was hij waarlijk een goede herder, tot de Heer hem riep tot Zijn Onsterfelijk Koninkrijk.
Mattheus schreef zijn Evangelie in het Aramees. Spoedig werd het vertaald in het Grieks. Deze vertaling kwam tot ons, terwijl de Aramese basistekst verloren ging.
Van Mattheus wordt gezegd dat hij nooit vlees at, alleen maar groenten en fruit.

 

 

Troparion t.3

 

Toen Christus, de Meester, u riep uit het tollenaarschap, * hebt gij de in genade Gekomene vol ijver gevolgd. * Met luide stem hebt gij aan allen het Evangelie verkondigd, * Uitverkoren Apostel, Godsprekende Mattheus. ** Bid tot de Barmhartige God om vergeving voor onze zielen.

 

 

Kondakion t.4

 

Het tollenaarsjuk hebt gij afgeworpen voor het juk der gerechtigheid * om de ware rijkdom te verzamelen der Hemelse Wijsheid. * Daarom hebt gij ook ons het Woord der Waarheid geleerd * en ons opgeschrikt uit de zorgeloosheid ** door uw bericht over het Uur van het Oordeel.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden