Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 november
15 november
Vladyko Joan
Herman Van Alaska

Eveneens op deze dag:
Paisius Velichkovsky
Gurias, Samonas en Abibos van Edessa


boxen

Herman Van Alaska

 

 

In 1794, toen Rusland spirituele hoogdagen beleefde, vertrokken een tiental Orthodoxe monniken naar de Nieuwe Wereld om daar de schat van het Orthodoxe Geloof uit te delen. Ze doorkruisten SiberiŽ en zeilden vervolgens, in de geest van de Apostelen, naar Alaska, waar ze door liefde en zelfopoffering duizenden van de inheemse bevolking, de Aleoeten, tot het Christelijk Geloof bekeerden. Er groeide een wederzijdse genegenheid tussen de monniken en de autochtonen, maar deze werd brutaal vernietigd door de Russische zakenlui. Hun belangen werden immers door de monniken bedreigd, hun levenswijze veroordeeld. Enkele monniken werden vermoord, anderen stierven door ziekte of kwamen om door verdrinking.
Enkel Herman van Alaska, te Moskou geboren in 1756, hield het er uit, maar hij vluchtte om veiligheidsredenen naar Spruce Island om daar een cel voor zichzelf en een kerkje en een weeshuis voor de inlandse bevolking te bouwen. Onder zeer primitieve omstandigheden leidde hij een ascetisch leven van karig eten, weinig slapen, langdurig bidden en hard werken. Hij stichtte er, naar het voorbeeld van Antonius de Grote en Antonius van Kiev, het monastieke leven. Zeer geliefd door de inlandse bevolking, leefde hij er als de eerste Amerikaanse heilige, die de toekomst schouwde en de Aleoeten op wonderlijke wijze tegen dreigende gevaren beschermde. Vogels en eekhoorns hielden hem gezelschap, een woeste beer at uit zijn hand. Op het einde van zijn leven werd de monnik blind. Toch bleef hij de eilandbewoners met raad en daad bijstaan.
Op 15 november 1836 stierf hij met een stralend gelaat, terwijl een ongekend licht zijn cel vulde. Op zijn graf bleef het gras altijd groen en het kruis toonde na vele decennia geen enkel spoor van verwering.

 

 

Troparion t.4

 

Gezegende Bewoner van de noordelijke wildernis * en Genadige Voorbidder voor heel de wereld, * Leraar van het Orthodox Geloof, * die vol goedheid wonderbaar het Licht hebt gebracht, * Sieraad van Alaska en van het Amerikaanse land, * Heilige Vader Herman, ** bid dat Christus, de Koning der Heerlijkheid, onze zielen moge redden.

 

 

Kondakion t.8

 

Waardige Leerling van Valaam en van de Moeder Gods, * Vurige Navolger van de heldendaden van Gods grote asceten, * gij hebt het gebed als wapen tegen de demonen gebruikt * en door het Geloof het heidense duister verlicht. ** Bid dat Christus God onze zielen mogen redden.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden