Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 26 oktober
26 oktober
Vladyko Joan
Demetrius van Thessalonica


boxen

Demetrius van Thessalonica

 

 

Demetrius werd in Thessalonica geboren uit edele en vrome ouders. Door zijn kinderloze ouders van God afgesmeekt, was Demetrius hun enige zoon en werd dus met de meeste zorg opgevoed. Demetriusí vader was een bevelhebber in Thessalonica. Demetrius werd, bij de dood van zijn vader, door Keizer Maximianus aangeduid als vervangend bevelhebber. Bij Demetriusí aanstelling als bevelvoerend officier, benadrukte Maximianus, een tegenstander van Christus, dat het vervolgen en uitroeien van de Christenen in Thessalonica ťťn van zijn na te streven hoofddoelen was. Demetrius echter negeerde niet alleen dit bevel, hij beleed ook openlijk zijn geloof en predikte de Heer Jezus Christus in de stad Thessalonica.

Toen de keizer dit vernam, werd hij woedend op Demetrius. Tijdens de terugtocht van een veldslag tegen de Sarmatianen hield Maximianus halt in Thessalonica om er de zaak te onderzoeken. De keizer ontbood Demetrius en vroeg hem naar zijn geloof. Demetrius bevestigde zijn Christelijk Geloof en verwierp meteen ook de afgoderij van de keizer, waarop Maximianus Demetrius onmiddellijk in de gevangenis liet werpen. Demetrius gaf al zijn bezittingen aan zijn getrouwe dienaar Lupus en vroeg deze uit te delen aan de behoeftigen. Zelf wachtte hij vol vreugde op zijn nakend lijden voor Christus de Heer. Een Engel des Heren verscheen hem in zijn cel en sprak hem aan met de woorden: ďVrede zij u, o martelaar van Christus. Wees moedig en sterk!Ē Na enkele dagen stuurde de keizer soldaten naar de gevangenis om Demetrius om te brengen. Ze vonden hem biddend in zijn cel en doorboorden hem met lansen. Christenen stalen in het geheim zijn lichaam en begroeven het met eerbied. Uit het lichaam van Christusí martelaar stroomde er geneeskrachtige myron, die vele zieken genas. Spoedig werd daarna een klein kerkje over de relieken gebouwd.

Een Illyrische edelman, Leontius, leed aan een ongeneeslijke ziekte. Hij spoedde zich, biddend naar Demetriusí relieken en werd helemaal genezen. Als dank liet Leontius een grotere kerk bouwen op de plaats van het oude kerkje. Tweemaal verscheen hem Demetrius.

Toen Keizer Justinianus de relieken van Demetrius naar Constantinopel wilde overbrengen, knetterden gloeiende vonken van het graf en werd een stem gehoord: ďStop. Raak niet aan!Ē Zo bleven de relieken van Demetrius voor altijd in Thessalonica. Als beschermheilige van deze stad, verscheen Demetrius vele malen, hij behoedde de stad ook menig maal van rampzalig onheil. Ontelbaar zijn zijn wonderwerken. De Russen beschouwen Demetrius als beschermer van SiberiŽ, dat overwonnen en bij Rusland geannexeerd werd op 26 oktober 1581.

 

 

 

Troparion t.3

 

In u heeft de wereld gevonden * een machtige verdediger tegen alle gevaar. * En zoals gij Lyeusí hoogmoed in de arena hebt neergeveld, * door Nestor te bezielen met uw moed, * Grootmartelaar Demetrius, ** smeek voor ons om de grote genade.

 

 

Kondakion t.2

 

Door de stroom van uw bloed * hebt gij de Kerk met kostbaar purper getooid, * Heilige Martelaar Demetrius. * De Heer heeft u onoverwinnelijke macht geschonken. * Bewaar daarom uw stad ongedeerd, ** want gij zijt onze toevlucht.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden