Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 06 augustus
6 augustus
Vladyko Joan
Het Feest Van De Transfiguratie


boxen

Het Feest Van De Transfiguratie

 

 

Dit feest werd reeds in de 4de eeuw gevierd, zo blijkt uit de homilieŽn, maar het feit dat de Heilige Helena een kerk liet bouwen op de Tabor, illustreert het belang, dat aan deze Godsverschijning of Theofanie werd gehecht. Hierui blijkt immers dat Christusí komst op aarde de wereld een nieuw aanschijn gaf. Het Woord Gods, Christus, de Zoon van God, vereenzelvigde Zich met de mens, met het menselijke vlees, met de geschapen materie. Omdat Hij aan ons deel heeft, hebben wij ook deel aan Hem. Reeds nu heeft de aardse schepping deel aan de Goddelijke Heerlijkheid van de Schepper, al blijft dit meestal voor onze lichamelijke ogen verborgen. De uitverkoren Apostelen mochten op de Tabor iets van deze Nieuwe Werkelijkheid aanschouwen. Velen kennen ogenblikken in hun leven, waarin zij iets ervoeren of waarnamen dat de alledaagse werkelijkheid overstijgt. Wie verlangt niet blijvend in zoín heerlijke toestand te leven? Het met volle toewijding en aandacht vieren van de Diensten van het Feest, biedt ons de gelegenheid een glimp van de Eindeloze Vreugde op te vangen.

 

Troparion t.7

 

Gij werd verheerlijkt op de berg, o Christus God * en aan Uw Leerlingen toonde Gij Uw Heerlijkheid. * Doe ook voor ons, zondaars, Uw Eeuwig Licht stralen. ** Gij Die ons het Licht schenkt, ere zij U.

 

 

Kondakion t.7

 

Op de berg werd Gij verheerlijkt * en vol verbazing mochten Uw Leerlingen Uw Heerlijkheid aanschouwen, * opdat zij, wanneer zij U gekruisigd zouden zien, * Uw Lijden als vrijwillig zouden erkennen * en aan de wereld zouden verkondigen ** dat Gij in waarheid zijt, de Afglans des Vaders.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden