Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 26 maart
26 maart
Vladyko Joan
Aartsengel Gabriel


boxen

Synaxis Aartsengel Gabriel

 

 

De Aartsengel Gabriel was Gods boodschapper, zowel bij de geboorte van Joannes de Voorloper als bij de Vleeswording van Christus. Zijn naam ‘Gabriël’ betekent ‘Kracht Gods’. Opvallend is dat hij één van de weinige engelen is, van wie de naam in de Bijbel wordt vermeld. Deze engel speelt ook een rol in het leven van de profeet Daniël. (Dan. 8,16 en 9,21)

De Bijbel noemt hem een ‘man’, maar vermeldt tegelijkertijd dat hij ‘vliegt’. Hij heeft de herhaalde opdracht om uitleg te geven bij de geheimvolle dingen, die staan te gebeuren. Wanneer de mens echter twijfelt, zoals in het geval van Zacharias, laat hij zich met gezag gelden: de toekomstige vader wordt, letterlijk, met stomheid geslagen. Bij de toekomstige moeder van de Heiland treedt hij echter met de grootste fijngevoeligheid op en bekrachtigt zijn woord door te verwijzen naar de nakende geboorte van Joannes en de zwangerschap van de bejaarde Elisabeth.

Zijn Synaxis wordt gevierd op de dag na het Feest van de Verkondiging, omdat hij als het ware de drager was van het Goddelijk Woord, Dat toegang zocht tot de Maagd Maria om Zich door haar schoot te laten bekleden met ons menselijke vlees. Elke Christen kan hem daarom enkel maar dankbaar zijn en zijn dankbaarheid tonen door dit Feest in ere houden. Op deze dag wordt een eigen Officie voor deze Aartsengel gezongen. Het Troparion is echter dat van het Feest van de Verkondiging.

 

Troparion t.4

 

Heden is de aanvang onzer Verlossing, * de openbaring van het Heilsmysterie. * De Zoon Gods wordt geboren als Zoon der Maagd. * Gabriël verkondigt de Blijde Boodschap der Genade. * Met hem roepen ook wij tot de Moeder Gods: * “Verheug u, Hoogbegenadigde, ** de Heer is met u.”

 

 

Kondakion t.8

 

Gij zijt eenaanvoerder der Scharen in de Hemel * van de lichtstralende, alles-scheppende, onzegbare, vreeswekkende Drie-Eenheid, * roemrijke Godsdienaar, die onze voorspraak zijt. * Smeek zonder ophouden voor onze redding * uit alle noden en benauwenis, * opdat wij tot u mogen roepen: ** “Verheug u, Beschermer van uw dienaren.”

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden