Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 01 juni
1 juni
Vladyko Joan
Dionysios van Gloesjitsk

Eveneens op deze dag:
Justinos de Filosoof
en zijn Gezellen


boxen

Dionysios van Gloesjitsk

 

 

Dionysios, hegoumen van het klooster te Gloesjitsk, stierf op 1 juni 1437. Hij was een van de beroemdste vaders uit de ThebaÔde van het Noorden, waar hij de geest van de Athos-kloosters overbracht, ook in de vrouwenkloosters. Sinds de stichting van het Holenklooster te Kiev bestonden er contacten met de Athos, maar Dionysios is de eerste stichter van een Russisch klooster met het Athos-typikon als regel.

Hij werd geboren in Wologda en genoot zijn opleiding in het klooster van de Verlosser op het Kameni-eiland, bij de heilige hesychast Dionysios (18 okt.), die later bisschop van Rostov werd en die aan zijn uitverkoren leerling zijn naam overdroeg. Dionysios werd in het jaar 1403 kluizenaar in het ongerepte woud van Wologda bij de wildstromende Gloesjits-rivier. Spoedig kwamen mannen en vrouwen die onder zijn leiding wensten te leven, zodat er verschillende kloosters ontstonden met de zegen van Bisschop Dionysios van Rostov. Het Athos-ideaal, het bewonen en vruchtbaar maken van de woestijn, bloeide er helemaal open.

Dionysios was ook een befaamd iconograaf, die zijn kloosters met eigen werk sierde. Ook de wonderwerkende icoon van de Ontslaping van de Moeder Gods is van zijn hand. Hij schreef deze icoon voor het klooster van de Zeven Heuvelen, dat hogerop aan de rivier lag en door een leerling werd gesticht.

 

Troparion t.1

 

Van uw jeugd af waart gij brandend van liefde tot God, * Eerbiedwaardige Dionysios. * Van wat aangenaam is in deze wereld, hebt gij u afgekeerd, * want alleen Christus hebt gij liefgehad * en in de woestijn met de wilde dieren geleefd * om geheel bij Hem te zijn. * Hij heeft u daarom rijk gemaakt * door de gave van wonderen, * ook nadat gij uit dit leven waart heengegaan. * Daarom roepen wij tot u: * ďSmeek zonder ophouden voor ons allen ** die met liefde uw heilige gedachtenis bezingen.Ē

 

 

Kondakion t.8

 

Uw geestelijk verlangen hebt gij geheel en al op God gericht * en zonder wankelen hebt gij Hem nagevolgd. * Gij hebt in de woestijn als een Engel geleegd * en zijt daardoor voor velen een weg tot redding geworden. * Daarom heeft Christus u met Zijn gaven verheerlijkt, * zodat wij allen tot u roepen: ** ďVerheug u, Eerbiedwaardige Dionysios, die de woestijn tot een ware woonplaats hebt gemaakt.Ē

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden