Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 19 mei
19 mei
Vladyko Joan
Kornelios Komelski

Eveneens op deze dag:
Patrikios van Prusa


boxen

Kornelios Komelski

 

 

Kornelios Komelski was Bojaar geweest aan het hof van Wasilios de Blinde, maar werd monnik in het Witte Meer Klooster. Later trok hij rond tot hij zich vestigde in het Komelski-woud. Hij werd priester gewijd en leefde gedurende 19 jaar in eenzaamheid. Op 60-jarige leeftijd bouwde hij een kerk en een klooster. Toen deze gemeenschap tot bloei was gekomen, verlangde hij weer naar de rust van de eenzaamheid en samen met zijn leerling Gennadios trok hij weg naar het Soera-meer, waar hij een cel bouwde. De monniken van het klooster smeekten hem echter naar Komelski terug te keren. Daar rooide hij de bomen van een perceel woud en bewerkte de grond tot vruchtbare akker: de broeders zouden niet alleen brood genoeg hebben voor zichzelf, maar zouden het ook kunnen wegschenken aan de behoeftigen.

In zijn leringen verwees hij steeds weer naar de dubbele plicht van elke Christen: de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Hij was bijzonder vrijgevig voor de armen en zelfs het duur aangekochte graan deelde hij, tijdens een hongersnood, uit aan eenieder, die er om vroeg. Kleine kinderen werden vaak door hun ouders uit noodzaak bij de kloostermuur achtergelaten, omdat ze wisten dat hun kroost daar goed verzorgd zou worden. Kornelios Komelski was een wonderwerker en stierf in het jaar 1537.

 

Troparion t.4

 

Van jongsaf hebt gij naar Gods liefde verlangd * en daarna hebt gij de wereldse ijdelheden verlaten. * De grote Antonios hebt gij nagevolgd * om, zwijgend, in boete achter Christus te gaan. * Door waakzaamheid, vasten en vooral door gebed * zijt gij voor uw leerlingen een voorbeeld geweest. ** Bid tot de Heer, heilige Vader Kornelios, voor de redding van onze zielen.

 

 

Kondakion t.8

 

De Heer, Die uit de Maagd voor de wereld is opgestraald, * hebt gij van jongsaf als een Engel gediend. * Door Zijn kracht hebt gij de woestijn tot eenstad gemaakt, * waarin gij een menigte leerlingen hebt doen wonen. * Gij hebt hen door uw God-begeeste lering onderricht. * Daarom roepen wij tot u: ďVerheug u, zalige Vader Kornelios, ** die het goddelijk sieraad der monniken zijt.Ē

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden