Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 11 oktober
11 oktober
Vladyko Joan
Filippus, Apostel uit de 70

Eveneens op deze dag:
Theofanes de Gebrandmerkte
Gummarus van Lier


boxen

Filippus, Apostel uit de 70

 

 

Filippus, niet te verwarren met de Apostel Filippus, werd geboren in Palestijns Caesarea. Hij was gehuwd en had vier dochters, die door Gods genade de gave van de profetie hadden gekregen en die omwille van Christus beloofden maagd te blijven. Toen de Apostelen diakens kozen, werden o.a. Filippus en Stefanus gekozen. Met ijver en eerbied stelde hij zich ten dienste van behoeftigen en weduwen. Toen de vervolging van de Christenen in Jeruzalem ontbrandde, vond Filippus een onderkomen in Samaria, waar hij het Evangelie predikte en ervan getuigde door vele wonderen: hij dreef onreine geesten uit en genas zieken. Bij het zien van deze wondertekenen kwam Simon de MagiŽr tot inkeer en liet hij zich dopen. Ook de eunuch van Koningin Candace werd door deze apostel gedoopt. Enige tijd later voerde een Engel hem plotseling en onzichtbaar naar Azotus, waar hij onderrichtte, predikte en velen tot Christus leidde. Filippus werd tot Bisschop van Tralles gewijd. Hij ontsliep vredig op erg hoge leeftijd en nam zijn intrek in de vreugde van de Heer.

 

Kondakion t.2

 

Gij waart de Wonderbare Visser der volkeren, het Morgenrood van het Goddelijk Licht voor de wereld * door uw prediking als Apostel van de Heer, * Godverkondigende Filippus. ** Bid voor ons allen die u verheerlijken.

 

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden