Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 10 oktober
10 oktober
Vladyko Joan
Eulampios

Eveneens op deze dag:
Ambrosius van Optina


boxen

Eulampios, Eulampia en hun Gezellen

 

 

De jonge Eulampios, zijn zuster Eulampia en een groep Christenen hadden in het begin van de 4de eeuw de stad NicomediŽ ontvlucht om aan de vervolgingen op de Christenen te ontsnappen. Ze hadden zich verstopt in grotten van de omliggende bergen. Toen echter het meegenomen voedsel op raakte, werd de jonge Eulampios gevraagd inkopen te gaan doen, in de hoop dat men deze knaap niet zou lastigvallen.

Toen hij echter NicomediŽ binnenkwam, zag hij een aankondiging aan de muur hangen. Nieuwsgierig hield hij halt om de boodschap te lezen. Dit trok echter de aandacht van de wachters, die hem wilden ondervragen. Eulampios vluchtte weg, maar werd ingehaald en opgepakt. Omdat hij geen enkel antwoord wou geven, werd hij ervan verdacht Christen te zijn. Eulampios werd opgepakt en geboeid.

ís Anderendaags werd hij bij de gouverneur voorgeleid, die hem met vleierij probeerde voor zich te winnen. De knaap bleef echter weigeren aan de afgoden te offeren. Hierop gaf de gouverneur het bevel de jongen te ontkleden en hem ongenadig te slaan. Eulampios werd niet geÔntimideerd, maar boos en begon te schelden tegen de afgoden en de heidenen. Hierop werd ook de gouverneur woedend: hij liet de jongen op de folterbank opspannen. Op dat ogenblik baande Eulampia, die door het lang wegblijven van haar broer ook haar schuilplaats in de bergen had verlaten, zich een weg door de omstaanders en sloeg haar armen rond de hals van haar broer. Ze werd meteen gearresteerd en opgesloten. De volgende morgen werden ze allebei onthoofd.

 

 

 

Kondakion t.3

 

De Heilige Martelaren waren broeder en zuster naar het lichaam * en beschaamden hun beulen in de kracht van de Gekruisigde. * Daarom vereren wij de Wijze Eulampios en Eulampia ** als de roem van het koor der Martelaren.

 

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden