Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 19 juni
19 juni
Vladyko Joan
PaÔssios de Grote

Eveneens op deze dag:
Judas Thaddeos


boxen

PaÔssios de Grote

 

 

PaÔssios was een Egyptenaar. Na een visioen in een droom, wijdde zijn moeder hem toe tot het dienen van God. Als een jonge man kwam PaÔssios in contact met de Eerbiedwaardige Pambo, die hem als leerling opnam. Daardoor werd hij mede-leerling van de Eerbiedwaardige Joannes de Dwerg, die de biografie schreef van PaÔssios. Tot grote vreugde van zijn geestelijk vader, volbracht PaÔssios werk na werk, moeite na moeite, beproeving na beproeving. Vele malen verscheen hem de Profeet Jeremia, voor wie hij een grote bewondering koesterde en wiens geschriften hij vaak las. Zelfs de engelen Gods en onze Heer Christus Zelf verschenen hem. De woorden waarmee Christus hem begroette waren deze: ďVrede zij met u, Mijn uitverkorene!Ē Door de grote genade Gods bezat PaÔssios de uitzonderlijke gave zich te kunnen onthouden van voedsel. Vaak at hij geen brood voor zowat 15 dagen, vaker nog at hij niets tijdens een week en ooit onthield PaÔssios, in het bijzijn van de Heilige Joannes de Dwerg, zich van voedsel. Hij voerde een hevige strijd tegen de geesten van het kwaad, die hem verschenen hetzij in hun werkelijke gedaante, hetzij vermomd als stralende engelen. Maar de gezegende dienstknecht van God liet niet toe dat hij misleid werd.

Na de dood van Pambo stichtte hij in de woestijn van NitriŽ een klooster, van waaruit hij over geheel Egypte bekend werd als wonderdoener en ziener. Hij stierf er vredevol in het jaar 400. De Eerbiedwaardige Isidoros van Pelusios bracht PaÔssiosí relieken over naar zijn klooster, waar hij hen vol eerbied in de aarde begroef.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden