Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 19 juni
19 juni
Vladyko Joan
Judas Thaddeos

Eveneens op deze dag:
PaÔssios de Grote


boxen

Judas Thaddeos, Apostel en Broeder van de Heer

 

 

Judas was een zoon van Jozef, de Gerechte, uit het eerste huwelijk. Hij kwam tot geloof in Christus als de verwachte Messias, volgde de Heer en werd gekozen tot ťťn van de Twaalf Apostelen. Hijzelf beschouwde zich onwaardig Ďbroeder van de Heerí genoemd te worden en noemde zichzelf Ďbroeder van Jakobosí. In de Evangelieboeken van Mattheos en Markos wordt hij respectievelijk ĎLebbaeosí en ĎThaddeosí genoemd. In de Handelingen wordt hij ĎBarsabasí genoemd.

Na de Hemelvaart van Christus predikt hij het Geloof in Judea, Galilea, Samaria en Idumea, later in ArabiŽ, SyriŽ en MesopotamiŽ. Hij reisde ook naar Edessa en naar PerziŽ, waar hij een van de Katholieke Brieven schreef. Daarin getuigt hij over de Heilige Drie-Eenheid, de Incarnatie van Christus, de gevallen engelen en het Laatste Oordeel. Zijn brief is vooral een waarschuwing om de verleiding van de wereld te duchten en het geloof te beleven in gebed, liefde en daden van barmhartigheid.

Judas stierf bij de Ararat-berg in ArmeniŽ rond het jaar 80. Hij werd gekruisigd en met pijlen doorboord.

 

Troparion t.1

 

Gij waart een bloedverwant van Christus * en Zijn trouwe Bloedgetuige. * Het bedrog hebt gij vertreden * en het Geloof standvastig bewaard. Daarom vieren wij heden uw heilige gedachtenis * om door uw gebeden * de vergeving van onze zonden te ontvangen, ** Heilige Apostel Thaddeos.

 

 

Kondakion t.2

 

Gij zijt ťťn der Twaalf, die de Heer had uitverkoren * als een onoverwinnelijke Zuil van Christusí Kerk. *®Gij hebt ons Zijn Woord verkondigd * en geleerd te geloven aan de Ene God, * Die u verheerlijkt heeft door de gave der genezingen, ** Alomberoemde Apostel Thaddeos.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden