Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 18 juni
18 juni
Vladyko Joan
Leontios, Hypatios en Theoloulos


boxen

Leontios, Hypatios en Theoloulos

 

 

Leontios was een generaal in het Romeinse leger te Tripoli, waar hij vele ongelovigen van het heidendom afwendde en tot het Christendom bekeerde. Tijdens de regering van Vespasianus moest hij daarom door de tribuun Hypatios en vice-tribuun Theodoulos worden gearresteerd. Hypatios, die aan een zware koorts leed, kreeg onderweg naar Tripoli een verschijning van een Engel, die hem aanraadde tot de God van Leontios te bidden om genezing te verkrijgen. In Tripoli werden ze gastvrij ontvangen door Leontios, die Hypatios van zijn zware koorts genas en de beide mannen door zijn getuigenis ook tot het Christendom bekeerde.

Hypatios werd aan een zuil geketend en zijn lichaam werd met ijzeren haken opengereten. Theodoulos werd met stokken geslagen. Toen bleek dat de martelingen ontoereikend waren om het Geloof te doen verloochenen, werden ze beiden onthoofd. Leontius werd in de gevangenis geworpen en ís anderendaags ondersteboven opgehangen, met een zware steen om de hals. Geen vleierij, noch dreiging kon Leontios beÔnvloeden. Hij werd tenslotte doodgeslagen met knuppels. Zijn lichaam werd buiten de stad geworpen, maar Christenen begroeven het op een eerbiedwaardige wijze.

 

Kondakion t.3

 

De boze opzet van de tiran hebt gij te schande gemaakt * en geweigerd om dienst te verlenen aan de goddeloosheid. * Gij hebt de godskennis doen uitstralen over alle mensen * door de leer van de vreze Gods. Daarom vieren wij met liefde uw gedachtenis, ** in God wijze Martelaar Leontios.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden