Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 16 juni
16 juni
Vladyko Joan
Tychon van Amathus

Eveneens op deze dag:
Tychon van Kaluga
Ferreolus en Fergeux


boxen

Tychon van Amathus

 

 

Tychon, zoon van een bakker, werd omwille van zijn reinheid van leven en vurige beleving van de Orthodoxie tot Bisschop van Amathus (Cyprus) gekozen.

Volgens de traditie werd hij door zijn vrome ouders gelovig opgevoed. Hij kreeg als kind reeds de gave van wonderwerken.

Telkens wanneer zijn vader Tychon alleen in de bakkerij achterliet, schonk de jongen het brood aan de armen weg. Hierdoor ontstak de vader in woede, maar de jongen antwoordde dat hij in de Bijbel gelezen had dat God dergelijk gebaar honderdvoudig vergoedde en hij nodigde zijn vader uit om de opslagruimte van het graan even na te zien. Waar deze haast helemaal leeg was, was die thans overvol. Vanaf dat ogenblik belette de vader zijn zoon niet meer dat hij brood uitdeelde aan de behoeftigen.

Een tuinman bracht dorre wijnranktakken naar Tychon, die deze verzamelde en in zijn tuin plantte. Hij bad de Heer, opdat deze ranken wortel zouden schieten en vrucht zouden dragen tot heil en gezondheid van het volk. En zo gebeurde: de ranken schoten wortel en droegen rijkelijk vrucht: de druiven hadden een specifieke, maar leukse smaak. Tijdens het leven van Tychon, maar ook na zijn dood, werden deze druiven gebruikt om de wijn te maken, die tijdens de Liturgie werd gebruikt.

Eerst werd Tychon lezer. Later werd hij door Mnemonios, de Bisschop of Amathus, tot diaken gewijd. Toen deze bisschop stierf, werd Tychon op algemeen verzoek tot bisschop gewijd. Eprifanios (12 mei), Bisschop van Cyprus, ging de wijdingsdienst voor.

Als bisschop spande Tychon zich in om het Geloof te brengen aan de heidense bewoners van het eiland. Na vele jaren van apostolisch werk is hij tijdens het jaar 425 in vrede ontslapen. Zijn leven werd opgetekend door Joannes de Barmhartige.

 

Kondakion t.3

 

Door God welgevallige ascese * hebt gij kracht van de Trooster ontvangen * om de afgodsbeelden van het bedrog te vernietigen, * de volkeren te redden en de demonen te verjagen. * Daarom eren wij u als vriend van God: ** ďGenees onze ziekten, Heilige Tychon.Ē

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden