Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 15 juni

Vitus, Modestus en Crescentia

 

 

Vitus werd in SiciliŽ geboren uit bekende, maar niet-gelovige ouders. Modestus was zijn leraar en Crescentia zijn gouvernante. Op vroege leeftijd werd Vitos gedoopt en op 12-jarige leeftijd trok hij zich terug uit het wereldse leven om een leven vol beproeving te leiden. Engelen verschenen hem, richtten en bemoedigden hem in zijn beproevingen, terwijl hijzelf even stralend en mooi als een engel van God was. De hand van de rechter die hem veroordeelde, verschrompelde, maar Vitus zelf genas hem. Zijn vader werd blind, toen hij twaalf engelen in zijn kamer zag, ďwier ogen als sterren waren en wier gezichten op bliksems leken.Ē Door zijn gebed verkreeg Vitus dat de blindheid van zijn vader werd beŽindigd. Toen zijn vader hem wou doden, verscheen een engel aan Vitus en nam hem, met Modestus en Crescentia, mee naar Lucania aan de oever van de rivier Silaris. Op deze plaats werkte Vitus vele wonderen voor de zwakken en de zieken. Op verzoek van Keizer Diocletianus, reisde Vitus naar Rome om er een duivel uit te drijven uit de zoon van de keizer. De keizer beloonde hem niet, integendeel: Vitus werd op een wreedaardige wijze gemarteld, omdat hij de stomme afgodsbeelden niet wou vereren. De Heer echter bevrijdde hem uit alle kwellingen en met Zijn onzichtbare hand bracht Hij Vitus terug naar Lucania, waar hij, Modestos en Crescentia in de Heer ontsliepen. Vitusí relieken werden overgebracht naar Praag (TsjechiŽ).

 

Troparion t.1

 

Wie bemerkt niet * in het leven en de marteling van Vitus * de almacht en de goedheid van Christus, * Die in een jongeling * de tirannen, de kwellingen en de dood, * ja heel de macht van de hel heeft overwonnen. * Ere zij Hem, * Die Vitus die kracht heeft geschonken. ** Ere zij Hem Die in zwakheid Zijn Kracht openbaart.

 

 

Kondakion t.4

 

Samen met uw opvoeder en met uw voedster * hebt gij, Vitus, voor Christus met uw bloed getuigd * dat er geen God is buiten Hem, * de Zoon van de Eeuwige Vader, * Jezus de Heer, * de Aanvoerder der Martelaren, ** Die ons het Eeuwige Leven schenkt.

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden