Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 juni
12 juni
Vladyko Joan
Petros van de Athos

Eveneens op deze dag:
Onufrios de Grote


boxen

Petros van de Athos

 

 

Petros was een Griek van geboorte en een soldaat van beroep. Tijdens een gevecht tegen de Arabieren werd hij gevangen genomen, met ketenen geboeid en in de gevangenis geworpen. Petros bleef lange tijd in de gevangenis van het dorp Samara aan de Eufraat-stroom. Hij bad er voortdurend opdat God hem uit zijn gevangenschap zou bevrijden en hem zou brengen naar een verlaten, woeste plek om er een leven van ascetisme en gebed te leiden. De Heilige Simeon, de Godsdrager, verscheen, vergezeld door de Heilige Nikolaas, in zijn gevangeniscel en raakte met zijn staf de ijzeren ketenen aan, die als zachte was smolten. Petros bevond zich plotseling in een veld, buiten het dorp. Onmiddellijk vluchtte hij naar Rome, waar hij op het graf van de H. Petros uit de handen van de paus de tonsuur van de monnik ontving. Daarna vertrok hij opnieuw naar het oosten per boot. De Alheilige Moeder Gods, opnieuw vergezeld door de Heilige Nikolaas, verscheen hem in een droom en wees Petros de berg Athos aan als plaats voor zijn ascetisch leven. Tot op dat ogenblik had Petros nog nooit van de Athos gehoord. Hij ontscheepte voor de Heilige Berg en vestigde zich in een grot, waar hij gedurende 53 jaar de meest verschillende beproevingen doorstond in een gevecht tegen honger en dorst, tegen hitte en kilte, maar vooral tegen de demonische krachten. Hij overwon ze allemaal met Gods hulp. Nadat hij de eerste beproevingen met succes had doorstaan, begon een engel van God om de 40 dagen brood te brengen. Vaak verscheen de sluwe duivel hem in de gedaante en vermomming van een engel van licht, maar Petros verjoeg hem met het kruisteken en de naam van de Alheilige Moeder Gods. Een jaar voor zijn dood werd hij ontdekt door een hertenjager op de Athos, die het levensverhaal uit de mond van de heilige optekende. Petros stierf in het jaar 734, zijn relieken werden naar MacedoniŽ overgebracht.

 

Kondakion t.2

 

Gij hebt u afgewend van de gemeenschap der mensen * en in rotsspelonken geleefd * uit verlangen en liefde tot uw Heer, * van Wie gij de kroon ontvangen gebt. * Bid zonder ophouden, Heilige Petros, ** opdat wij worden gered.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden