Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 12 juni
12 juni
Vladyko Joan
Onufrios de Grote

Eveneens op deze dag:
Petros van de Athos


boxen

Onufrios de Grote

 

 

Onufrios begon ascetisch leven als monnik in het Eriti Klooster in de ThebaÔde, maar hij voelde zich aangetrokken tot het eenzame leven als kluizenaar. Hij vetrok zuidwaarts tot hij een grot vond, waar een oude kluizenaar leefde, die hem hartelijk verwelkomde en hem inwijdde in het leven in de woestijn. Na korte tijd achtte deze oude man Onufrios geschikt om zelfstandig te gaan leven. Hij begeleidde hem naar een grot op vier dagreizen afstand, die hij tijdens zijn omzwervingen had ontdekt. Hij bleef nog een maand bij Onufrios wonen, zodat deze aan de plek kon wennen. Daarna keerde hij slechts ťťn keer per jaar terug. Tijdens zijn laatste bezoek stierf de oude kluizenaar en werd hij door Onufrios begraven.

Gedurende 60 jaar leefde Onufrios in de grootste eenzaamheid. Hij moest grote honger en dorst bevechten, die hem tot uiterste zwakheid uitputten. Als voedsel had hij slechts de wilde planten van de omgeving. Na 30 jaar ontsprong bij de ingang van zijn spelonk een bron, waarbij een dadelpalm groeide, die hem voedsel verschafte. Zijn kledij versleet en verteerde, zodat slechts de lange spierwitte haren zijn lichaam bedekten. Zijn baard reikte tot op de grond. Gevlochten palmbladeren dienden als gordel om zijn lendenen.

Na al die jaren werd Pafnutios tot bij Onufrios door God geleid. Pafnutios vluchtte bij een eerste aanblik uit schrik weg, tot Onufrios hem roepend kon overtuigen dat hij ook een mens was, en geen dier. Zo raakte Onufriosí levensverhaal bekend. Nadat ze de nacht samen in gebed hadden doorgebracht, nam Onufrios afscheid. Hij beloofde allen die in zijn naam goede werken verrichtten of zijn bijstand inroepen, zou te hulp komen als voorspreker. Daar knielde hij en stierf tijdens het bidden, in het jaar 400.

Door de kruisvaarders werd de eredienst van de Heilige Onufrios, die reeds over het Byzantijnse rijk was verspreid, ook in het Westen bekend.

Er wordt beweerd dat een Engel, iedere zaterdag en zondag, de Communie uitreikte aan de alleen-levende monniken in de woestijn.

 

Kondakion t.3

 

Verlicht door de stralen van de Heilige Geest, * hebt gij de ijdelheden van het aardse leven verlaten. * Geheel eenzaam hebt gij in de woestijn geleefd, * om u te verheugen over God, de Schepper van het heelal. * Daarom zijt gij verheerlijkt, Heilige Vader Onufrios, ** door Christus, Die de grote genade schenkt.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden