Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 10 juni
10 juni
Vladyko Joan
Joannes van Tobolsk en SiberiŽ

Eveneens op deze dag:
Alexander en Antonina
Timotheos van Prusa


boxen

Joannes van Tobolsk en SiberiŽ

 

 

Joannes werd geboren in het jaar 1651. Hij studeerde aan het Theologisch Instituut te Kiev, waar hij ook Latijn doceerde. Hij werd monnik in het Holenklooster, waar hij een diep geestelijk leven leidde. Op vrij jonge leeftijd werd hem het predikambt toevertrouwd. Zijn voorkeursthema was ĎHoe brengt de mens zijn wil in overeenstemming met die van God?í Dat was ook het centrale onderwerp van zijn laatste boek ĎDe Heliotroopí, de zonnebloem. Deze bloem wendt zich steeds naar de zon en wordt daardoor ook een icoon ervan.

In 1678 werd hij assistent van de hegoumen van het Svena Klooster te Bryansk.

In 1696 werd hij door Aartsbisschop Theodosios van Tsjernigov benoemd tot archimandriet van het klooster van de Eljetsjaka-icoon van de Moeder Gods en wees hem tevens aan als zijn opvolger. Het volgende jaar werd hij reeds gewijd. Als aartsbisschop zette hij een hoge standaard vast van geestelijk onderricht en wetenschap, die model stond en norm werd voor alle Russische seminaries. Tevens stichtte hij een drukkerij voor geestelijke boeken, waar een reeks belangrijke uitgaven tot stand kwamen.

In 1710 werd hij Metropoliet van Tobolsk en SiberiŽ. De priesteropleiding kreeg ook hier bijzondere aandacht, evenals het evangelisatiewerk onder de nog ongelovige SiberiŽrs. Na de Goddelijke Liturgie nodigde hij allen uit in zijn huis, waarbij de geestelijkheid en de armen aan tafel konden aanschuiven, terwijl hijzelf opdiende. Na een dergelijke tafeldienst is hij plotseling gestorven op 10 juni 1715.

 

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden