Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
 

Vladyko Joan

 

 


Gewijzigde maatregelen corona-pandemie -- --francais --francaisGeliefde broeders en zusters,

ingevolge de coronabesmettingen dienen volgende regels nog altijd strikt te worden gerespecteerd:

1 – Woon geen dienst bij als u omwille van medische redenen tot risicogroepen behoort;
2 – Blijf samen met jouw gezinsleden thuis als je ziektesymptomen hebt;
3 – Maak gebruik van de ontsmettende gel bij de ingang van de kerk;
4 – Draag een mondmasker in de kerkruimte;
5 – Respecteer de minimumafstand van 1,5 meter.
6 - Gezangen onder de gelovigen zijn verboden.
7 - Laat de deur van de kerk openstaan.

------

Chers frères et soeurs,


Voici les directives que tout le monde devrait respecter:
1 - N'assistez pas a un service si pour des raisons medicales vous appartenez aux groupes a risque;
2 - Restez a la maison si vous presentez ou des membres de votre famille presentent des symptomes;
3 - Utilisez le gel desinfectants a l'entree de l'eglise;
4 - Dans l’eglise, le masque buccal est obligatoire;
5 - Respectez la distance minimale de 1,5 metre.
6 - Des chants entre les fideles sont interdits.
7 - Laissez ouverte la porte de l’eglise.

---


Дорогие, братья и сестры,

Правила, которых обязан придерживаться каждый:
1) Не посещайте службу если вы входите в группу повышенного риска по медицинским показаниям.
2) Оставайтесь дома если у вас есть симптомы болезни.
3) Используйте антисептик для рук при входе в церковь.
4) Маска для лица в церкви и на территории монастыря - обязательна!
5) Соблюдайте минимальную дистанцию 1,5 метра.

---


Beloved brothers and sisters,

Here are the guidelines everyone should adhere to:
1 - Do not attend a service if you for medical reasons belong to a risk group;
2 - Stay home with your family members if you present symptoms;
3 - Use the disinfectant gel at the entrance of the church;
4 - Wear always a mouth mask on arrival and departure;
5 - Respect the minimum distance of 1.5 meters.

---

Voorspraakdienst bij een dodelijke epidemie

Hier kan u een gebed downloaden die de broeders van het klooster Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden samen voor ons allen bidden... ook van thuis uit kunnen wij bijdragen in dit dagelijks gebed gedurende deze ongeziene periode van het corona-virus. In Christus!

 

(wie dit gebed kan vertalen in het Engels, of het Frans, of het Russisch, mag zijn/haar vertaling steeds mailen naar de webmaster)

--------

Moleben en temps de contagion

Ici, vous pouvez telecharger une priere des freres du monastere de la Mere de Dieu, consolatrice des affliges, qui prient ensemble pour nous tous. Aussi de chez nous, nous pouvons contribuer a cette priere quotidienne pendant cette periode invisible du virus corona. En Christ!

(quiconque peut traduire cette priere en anglais, ou en russe, peut toujours envoyer sa traduction par e-mail au webmaster)

--------

In Christus!

Vader Joan

Hegoumen van het Orthodox Klooster, Troosteres der Bedroefden.>>>> ENTER DE SITE
 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden